Как да възстановите iPhone X & 8

Възстановяването може да се наложи, ако вашият Apple iPhone X или iPhone 8 се заключи или замрази и не реагира. Ето как да извършите едновременно меко или твърдо нулиране.


Soft Reset

  1. Натиснете и задръжте бутона “ Power ”, докато се появи червен плъзгач.
  2. Плъзнете плъзгача на екрана.
  3. Натиснете и задръжте „ Захранване “ , докато се появи логото на Apple.

Hard Reset

  1. Бързо натискане на бутона " Volume Up ".
  2. Бързо натиснете „ Намаляване на звука “.
  3. Задръжте бутон Sleep “/” Wake, докато се появи логото на Apple.
  • Ако горните стъпки не работят, натиснете и задръжте бутона " Sleep " / " Wake " и " Volume Down " едновременно за около 10 до 20 секунди. Надяваме се, че логото на Apple ще се появи и iPhone най-накрая ще се рестартира.

Горните стъпки не трябва да изтриват всички данни от устройството при нормални условия, но ако устройството е повредено, може да загубите някои настройки или данни.