Google Pixel: Използвайте Apps in Split Screen

Google Pixel има възможност да изпълнява приложения в режим на разделен екран, където можете да разглеждате две приложения едновременно. Ето как да използвате функцията.

 1. Отворете двете приложения, които искате да използвате в режим на разделен екран.
 2. Докато сте в някое от приложенията, натиснете и задръжте

  бутон.
 3. В долната половина на екрана изберете приложението, което искате да покажете.
 4. Сега показвате две приложения на екрана си Pixel. Плъзнете средната лента нагоре и надолу по желание.

 • За да излезете от разделения екран, натиснете и задръжте

  бутон.
 • За да превключите приложението в долната част, натиснете

  веднъж.