Google Chrome: лентата на отметките изчезва - Fix

Забелязах, че моята лента с отметки в Google Chrome в горната част на екрана беше изчезнала. Тя ще се появи отново само на някои уебсайтове, като началната страница. Предполагам, че съм ударил нещо случайно, за да го направя.

За щастие, това беше просто решение да върне лентата с отметки обратно. Използвайте само тези комбинации от клавиши:

  • Windows и Linux: Задръжте натиснат клавишитеCTRL ” и “Shift ”, докато натискате “ B ”, за да се появи отново барът.
  • Mac: Задръжте натиснати клавишите “ Command ” и “ Shift ”, докато натискате “ B ”.

Лентата с инструменти на отметките сега трябва да остане в сила. Можете да използвате същите натискания на клавиши (които можете случайно да ударите), за да ги превключвате напред и назад и да премахвате лентата, ако искате да сърфирате в мрежата в по-голям прозорец.

Ако лентата на отметките в Chrome продължава да изчезва, проверете настройка, като използвате следните стъпки:

  1. Изберете „ Меню

    в горния десен ъгъл, след това изберете „ Настройки “.
  2. В секцията „ Външен вид “ включете опцията „ Показване на лентата на отметките “ на „ Вкл .“.