Fix Fitbit Charge 2 Неуспешно синхронизиране

Ако имате проблеми с Fitbit Charge 2, където няма да се синхронизира с вашето устройство Android или iPhone. За да разрешите този проблем, може да искате да извършите нулиране на устройството. Ето как се прави.

  1. Свържете Fitbit Charge 2 към вашата зареждаща станция.
  2. Включете зареждащата станция в захранващ USB порт.
  3. Уверете се, че Fitbit се зарежда, след това натиснете и задръжте бутона на устройството за 4 секунди. Логото на Fitbit трябва да се появи и устройството ще вибрира.

Fitbit Charge 2 трябва да се нулира. Можете да го премахнете от зарядното устройство и да видите дали можете да възобновите синхронизирането.