Word 2019/365: Активиране или деактивиране на автоматичното възстановяване на запаметяване

Автоматичното възстановяване е функция в Microsoft Word 2019 или Office 365, която автоматично запазва документа, с който работите, през определени интервали. Това ви позволява да възстановите документа, ако вашият компютър се повреди в средата на работата ви. Автоматичното възстановяване може да бъде активирано или забранено чрез следните стъпки.

  1. Отворете Word и изберете “ Файл ”> “ Опции ”.
  2. Изберете „ Запазване “ в левия панел.

  3. Махнете отметката от полето „ Запазване на информацията за автоматично възстановяване на всеки x минути “, ако искате да деактивирате функцията за автоматично възстановяване. Поставете отметка в квадратчето, за да я активирате. Можете също да зададете продължителността на времето, когато Word запаметява AutoRecover данни.