Google Pixel: Вмъкване / изваждане на SIM карта

Ако трябва да премахнете или поставите SIM карта за вашия смартфон с Google Pixel, ето как се прави.

Премахване на SIM картата

  1. Намерете слота за SIM карта в левия край на устройството. Ще видите очертанията на тавата с дупка.
  2. Използвайте инструмента за изваждане на СИМ-картата, предоставен с телефона, или малка кламер, за да натиснете малкия отвор в тавата. Тавата трябва да се извади.

  3. Извадете тавата и можете да получите достъп до SIM картата.

Поставете SIM карта

  1. Поставете SIM картата в тавата на SIM картата. Тавата е заключена и картата трябва да върви само по един начин.
  2. След като поставите картата в тавата, поставете я в слота, докато щракне на място.