Outlook: Активиране / деактивиране на добавки

Microsoft Outlook може да използва „Добавки“ (наричани още plug-ins), които добавят функции към имейл клиента. Някои от тях може да са там, без дори да го знаете. Докато други може да са необходими за подобряване на софтуера. Научете как да активирате или деактивирате добавките на Outlook с тези стъпки.

  1. Отворете клиента на Microsoft Outlook.
  2. Изберете “ Файл ”> “ Опции ”.

  3. Изберете „ Добавки “ в левия панел.
  4. В долната част на прозореца, уверете се, че падащото меню „ Manage “ ( Управление ) е избрано „ COM Add-ins “ ( Добавяне на COM), след което изберете бутона „ Go… “ ( Старт ).

  5. Проверете добавките, които искате да включите. Махнете отметката от добавките, които искате да изключите.

    Ако добавка, която искате да използвате, не се появи в списъка, изберете бутона „ Добавяне… “, след това отидете до файла с добавки и го изберете.
  6. Изберете „ OK “, когато сте готови.