Как да настроите браузъра по подразбиране

Задайте Safari, Firefox, Chrome или всеки браузър по подразбиране за macOS Sierra, като използвате тези стъпки.

Опция 1 - От системни предпочитания

 1. Изберете менюто Apple, след това изберете „ Системни предпочитания… “.
 2. Изберете „ Общи “.
 3. В секцията „ Уеб браузър по подразбиране: “ задайте желания браузър.

Опция 2 - от настройките на браузъра

Всеки браузър предлага опция за задаване на браузъра по подразбиране в macOS.

 • Chrome -

  Меню “> „ Настройки “> „ Направете Google Chrome браузър по подразбиране “.
 • Safari - “ Safari ”> “ Preferences ”> “ General ”> “ Set Default… ”.
 • Firefox -

  Menu ”> “ Preferences ”> “ General ”> “ Make Default ”.
 • Opera - " Opera "> " Предпочитания "> " Браузър "> " Направете Opera моя браузър по подразбиране ".