3 начина да откажете обаждане на iPhone X

Има 3 различни начина за отхвърляне на входящо обаждане на Apple iPhone X. Отказването на обаждане ще го изпрати директно на гласова поща. Ще ви покажем как се прави с този подробен урок.

Опция 1 - Бутон за заспиване / събуждане / захранване

Ако екранът ви е заключен при получаване на повикване, екранът предоставя само опцията за отговор на повикването. Ако искате да откажете повикването от екрана за заключване, просто натиснете бутона Sleep / Wake / Power на телефона 2 пъти в бърза последователност. Ако се извърши правилно, екранът трябва да изчезне и да изпрати повикването до гласова поща.


Опция 2 - Бутон за отказ

Ако телефонът е отключен, ще имате възможност да откажете разговора отляво и опция за приемане на повикването отдясно. Просто докоснете червената опция “ Decline ”.


Опция 3 - Използване на слушалки

Ако носите слушалките на iPhone или други поддържани слушалки, можете просто да натиснете и задържите бутона на микрофона за около 2 секунди. Трябва да чуете два бипкания, за да можете да знаете, че сте отхвърлили успешно повикването.