Активиране или деактивиране на автоматичното запазване на имейл в папката за чернови в Outlook 2016

Активирайте или деактивирайте функцията в Microsoft Outlook 2016, която автоматично запазва имейл съобщенията ви в папката Чернови . Може да искате това да е включено, ако искате да можете да възстановявате съобщения, които са били изгубени при съставянето им. Тя може да създаде проблем с поверителността, макар че може да не сте наясно със запаметените съобщения. Променете настройката, като използвате тези прости стъпки.

  1. В Outlook изберете менюто „ Файл “, след което изберете „ Опции “.
  2. Изберете „ Поща “ в левия панел.
  3. Поставете отметка в квадратчето „ Автоматично запазване на елементи, които не са изпратени след това много минути: “, за да активирате записването в папката „Чернови“. Премахнете отметката, за да я деактивирате. По желание можете да промените количеството минути или папката, в която се съхраняват черновите в рамките на същата настройка.

  4. Изберете „ OK “ и сте готови.

Забележка: Това няма да има отношение към подканата за запазване на промените, които се появяват, когато затворите съобщение, върху което работите.