iPhone 8 или X няма да се изключи

Ако вашият Apple iPhone 8 или iPhone X е замразен и няма да се изключи, ето какво можете да опитате да го принудите да изключите.

Изключване

  • Натиснете и задръжте бутона " Sleep " / " Wake " на горната част на устройството за около 10 секунди. Вижте дали в крайна сметка се появява червеният плъзгач, така че да можете да го изключите или да принудите да излезете от нарушителя, като натиснете и задържите бутона Home.

Принудително рестартиране

  1. Бързо натискане на бутона " Volume Up ".
  2. Бързо натиснете „ Намаляване на звука “.
  3. Задръжте бутон Sleep “/” Wake, докато се появи логото на Apple.
  • Ако горните стъпки не работят, натиснете и задръжте бутона " Sleep " / " Wake " и " Volume Down " едновременно за около 10 до 20 секунди. Надяваме се, че логото на Apple ще се появи и iPhone най-накрая ще се рестартира.

Чували са се няколко потребителя, които съобщават за случаи, в които е трябвало просто да оставят батерията да работи докрай, преди устройството да работи отново. Страхувам се, ако стъпките по-горе не работят, това е последната ви възможност.