MacOS: Не може да се зададе настройка по подразбиране на пощенския клиент

Съществува често срещан проблем с MacOS Sierra при настройка на пощенския клиент по подразбиране в екрана Mail Preferences, където настройката ще се върне от желаната настройка. Това създава ситуация, при която не можете да зададете клиента по подразбиране, както желаете.

Fix 1

За да разрешите този проблем, ще трябва да нулирате базата данни LaunchServices. Имайте предвид, че тези стъпки ще върнат всички ваши приложения по подразбиране към първоначалните им настройки.

  1. От Finder изберете „ Go “> „ Utilities “.
  2. Стартирайте приложението " Терминал ".
  3. Въведете следното, след което натиснете „ Return / Enter “:

    /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -r -all local, system, user

Затворете извън Терминал и опитайте отново да зададете приложението за поща по подразбиране. Трябва да имате възможност без проблем.

Fix 2

От Finder, отидете на “ Apple Menu ”> “ System Preferences… ”> “ iCloud ”> “ Sign Out ”.