Excel 2016: Покажете редове или колони

Ако не виждате определени редове или колони в Microsoft Excel 2016, може да е защото са скрити. Ето как можете да покажете редове или колони.

  1. Изберете колоните или редовете, които са преди и след това, което искате да покажете.

  2. Изберете раздела „ Начало “.
  3. В областта “ Cells ” изберете “ Format ”> “ Hide & Unhide ”> “ Unhide Columns ” или “ Unhide Rows ” по желание.

  4. Колоната или редът сега трябва да бъдат некритични.