Как да възстановите iPod Nano

Тези стъпки ви показват как да омекотите многобройните версии на Apple iPod Nano в случай, че устройството ви е замразено и не реагира. Тези стъпки няма да изчистят музиката от устройството.

Седмо поколение

Натиснете и задръжте бутона “ Power ” (известен още като “Sleep / Wake”) и бутона “ Home ” едновременно за около 10 до 20 секунди, докато устройството се нулира.


6-то поколение

Натиснете и задръжте бутона " Захранване " (известен още като бутон "Sleep / Wake") и бутона " Volume Down " едновременно за около 10 до 20 секунди, докато устройството се нулира.


1-во до 5-то поколение

Задръжте едновременно бутоните “ Center ” и “ Menu ”. Екранът ще започне да се стопява. Тогава ще видите Apple да се появи на екрана. IPod е рестартиран успешно.

Снимка на 7-то поколение от Abbey Lee

Снимка на 6-то поколение от Джейсън Баш

Снимка от трето поколение от Клаудио Монтес