Добавяне / премахване на страници на началния екран на Samsung Galaxy S9

Вземете контрола на страниците на началния екран на вашия Samsung Galaxy S9 и научете как да ги добавите и премахнете с тези стъпки.

Добавяне на начален екран

  1. От начален екран поставете показалеца и палеца на екрана и притиснете екрана.
  2. Плъзнете до последния екран, след което натиснете „ Добавяне “.

Страницата се добавя.


Премахване на начален екран

  1. От начален екран поставете показалеца и палеца на екрана и притиснете екрана.
  2. Докоснете и задръжте екрана, който искате да изтриете, след което го плъзнете до „ Remove “ (кошчето).

Страницата е премахната.

Можете също да настроите екрана като основен екран, като изберете “Main Home screen” в горната част на екрана и преместете екраните, като го докоснете и задържите, след което го плъзнете наляво или надясно.