Android: Включете или изключете Flash светкавицата

Отворете настройката, за да включите или изключите светкавицата на устройството си с Android, като използвате тези стъпки.

 1. Отворете приложението „ Камера “.
 2. Докоснете иконата на светкавицата. Някои модели може да изискват да изберете иконата „ Меню “ (

  или

  ) първо. Може да се наложи да докоснете или плъзнете наляво, за да се покажат бутоните.

 3. Превключете иконата за осветление до желаната настройка.
  • Светкавица с нищо - Flash ще се активира на всяка снимка.
  • Светкавица с наклонена черта = Flash е деактивиран.
  • Светкавица с A = Автоматично разпознаване на светкавицата.