Включете или изключете Headers Headers в Firefox

Когато посещавате уеб сървър, използващ Mozilla Firefox, той може да поиска от „препращащия“, който казва на сървъра, откъде идва посетителя. Ако не искате тази информация да се споделя, можете да включите или изключите референта с тази настройка.

  1. Отворете Firefox и напишете " about: config " в адресната лента и натиснете " Enter ".
  2. Ако бъдете подканени с предупреждение, изберете „ Приемам риска! "
  3. Намерете записа, който казва “ network.http.sendRefererHeader ” и кликнете два пъти върху него.
  4. Задайте записа по желание на едно от следните:
    • 0 - Деактивиране на препращащия.
    • 1 - Изпратете Referer заглавието, когато кликнете върху връзка, и задайте document.referrer за следващата страница.
    • 2 - Изпратете заглавката Referer, когато кликнете върху връзка или зареждате изображение.