Фиксирайте „Нещо се е объркало. Опитайте да рестартирате GeoForce Experience "

Потребителите на софтуера GeoForce Experience изпитват проблем, когато се опитват да го използват там, където се поздравяват с съобщение, което казва „ Нещо не е наред. Опитайте да рестартирате GeoForce Experience “.

За да разрешите този проблем, опитайте следните стъпки:

  1. Задръжте клавиша Windows и натиснете „ R “, за да изведете полето Run.
  2. Напишете „ services.msc “, след което натиснете „ Enter “.
  3. Отворете “ Nvidia Telemetry Container ”.
  4. Изберете раздела „ Вход “.
  5. Изберете „ Локален системен профил “.
  6. Изберете раздела „ Общи “, след това изберете „ Старт “, ако светне. В противен случай изберете „ Стоп “, след това „ Старт “.
  7. Изберете „ OK “.
  8. Отворете “ Nvidia Display Container ”.
  9. За „ Тип стартиране “ се уверете, че е включен „ Автоматично “.
  10. Рестартирайте компютъра.