Samsung Galaxy: „Samsung Keyboard е спрял“ Fix

Потребителите на Samsung Galaxy Tab и S8 могат да се сблъскат с проблем, при който клавиатурата им се срива в „Клавиатурата на Samsung спря съобщението и ги заключи от телефона си. Ето как да разрешите проблема.

  1. Натиснете и задръжте бутона “ Power ”, за да изведете менюто за захранване.
  2. Изберете „ Спешен режим “.
  3. Влезте в телефона си с помощта на клавиатурата за авариен режим.
  4. Задръжте „ Power “ ( Захранване ), след това изберете да излезете от Спешния режим.

Ако клавиатурата на Samsung е спряла да се появява грешка на вашия Galaxy, превключете на друга клавиатура. За да направите това, отворете „ Настройки “> „ Език и въвеждане “> „ Клавиатура “. Тези менюта могат да се различават при различните устройства.