MacOS Sierra: Активиране / деактивиране на индексирането на Spotlight

Функцията Spotlight в MacOS Sierra ви позволява да търсите в елементите на вашия компютър, както и в мрежата. Можете да активирате или деактивирате Spotlight чрез тези стъпки.

Опция 1 - Избирателно изберете индексирани елементи

  1. От Finder (Търсач) изберете Apple Menu (Меню на Apple), след това изберете „ System Preferences… (Предпочитания за системата)… “.
  2. Изберете „ Прожектор “, разположен в горния ред.
  3. Проверете елементите, които искате да позволят на Spotlight да индексира. Махнете отметката от елементите, които не искате да бъдат индексирани от Spotlight.

Вариант 2 - Напълно забранено индексиране на прожекторите

Забележка: Може да се наложи да забраните защитата на системната цялост, за да извършите тези стъпки.

  1. От търсачката изберете " Go "> " Utilities "> " Terminal ".
  2. Въведете една от следните команди, след което натиснете „ Enter “:
    • Активиране на индексирането - sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist
    • Деактивиране на индексирането - sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist