Windows: Fix Error “Не е възможно да изключите връзката в момента.”

Когато се опитате да деактивирате локална връзка в Microsoft Windows 10, получавате грешка:

Понастоящем не е възможно да изключите връзката. Тази връзка може би използва един или повече протоколи, които не поддържат Plug and play, или може да е иницииран от друг потребител или от системния акаунт.

Това оставя ситуация, в която не можете да деактивирате локалната връзка. Надяваме се, че едно от тези решения ще работи за вас.

Решение 1

Благодаря на Джери за това решение.

  1. Стартирайте компютъра в безопасен режим, като натиснете F5 точно преди да се появи логото на Windows.
  2. От File Explorer, отворете “ Computer ” и отидете на “ C: Windows System32 ”.
  3. Преименувайте папката „ catroot2 “ на „ catrootold .

  4. Рестартирайте компютъра нормално.

Разтвор 2

  1. Изберете бутона „ Старт “, след което въведете „ cmd “.
  2. Щракнете с десния бутон на мишката върху опцията “ Command Prompt ”, след това изберете “ Run as administrator ”.
  3. Напишете „ netsh winsock reset katalog “ и натиснете бутона „ Enter “.
  4. Напишете “ netsh int ip reset reset.log ” и натиснете бутона “ Enter ”.
  5. Рестартирайте компютъра.

Надяваме се един от тези методи да разреши грешката за вас.