Windows: Изчистване на Java Web Cache Via Command Line

Изчистете кеша на Java Web Start като използвате командния ред в Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista или XP. Когато се осъществи достъп до Java приложение, той се изтегля в кеш на компютъра ви. Това позволява по-бърз достъп. Понякога кеширането може да предизвика проблеми, особено ако сте в среда на програмист.

Опция 1 - От команден ред

За щастие, Sun предоставя команда, която ви позволява да изчистите кеша на Java Web Start. Ето как се изпълнява:

  1. Задръжте клавиша Windows и натиснете “ R ”, за да се появи диалоговия прозорец Windows Run.
  2. Въведете “ javaws -uninstall ” без кавички, след това изберете “ OK ”.

Трябва да видите пауза и след това кешът ще бъде изчистен. Няма да се появи уведомление, което да ви каже, че командата е била успешна.

Можете също да изпълните същата команда от класически команден ред.


Опция 2 - От контролния панел на Java

  1. Отворете „ Контролен панел “, след това изберете „ Java “.
  2. От раздела “ Общи ” изберете бутона “ Настройки… ”.
  3. Изберете “ Delete Files… ”.
  4. Уверете се, че е избрана опцията „ Кеширани приложения и аплети “.
  5. Изберете „ OK “.