Защо се презаписва текст в Word?

Дали Microsoft Word 2016 въвежда вече съществуващ текст? Обикновено има няколко различни причини, които текстът може да бъде презаписан.

Fix 1 - Вмъкване на ключ

Опитайте да натиснете клавиша „ Вмъкване “, за да превключите обратно към нормална функционалност. Ключът „ Вмъкване “ обикновено се намира до бутона „Backspace“. Ако сте на лаптоп, може да се наложи да задържите клавиш Function (Fn), докато натискате друг клавиш, за да превключите на „Insert“.


Fix 2 - Overtype Mode

Има опция в Word, наречена Overtype Mode, която може да е причина за този проблем. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като изпълните следните стъпки:

  1. В Word 2016 кликнете върху „ Файл “> „ Опции “.
  2. Изберете „ Разширени “.
  3. Под опцията „ Редактиране “ махнете отметката от квадратчето „ Използване на режима на тип “.