Телевизорът Samsung няма да запазва настройките на картината

Играех видео игри на LCD телевизорите на Samsung. Контрастът е твърде тъмен, така че ние коригирахме настройките на картината. След около 10 минути картината ще се върне обратно към същите настройки, които имаше преди да ги сменим. Това няма да запази настройките за контраст или яркост.

Това изглежда е често срещан проблем, когато телевизията е в режимМагазин “. Магазинът е вид режим, който се използва за телевизори, които се показват в магазин. Ще трябва да го извадите от Shop Mode и да поставите телевизора в Home / Dynamic Mode, за да запази настройките на картината. Опитайте тези стъпки.

  1. На телевизора натиснете бутона " Volume Up " веднъж, след което го пуснете.
  2. Сега от дистанционното управление натиснете и задръжте бутона “ Menu ” за около 10 секунди.
  3. Когато екранът мига, трябва да видите област, в която ще се изпише „ Динамичен режим “. При някои модели може да се наложи да натиснете “ Tools ” и да настроите “ Demo ” на “ Off ”.

Но това не ми помогна!

Някои модели, като HW-M550, изискват тези стъпки:

Когато телевизорът е изключен, натиснете и задръжте “ Volume Down ” на телевизора, докато на екрана се появят думите “ SHOP OFF ”.