Samsung Galaxy S8 +: Задаване на основния начален екран

Ако имате определен начален екран, който имате най-много на вашия Samsung Galaxy S8, задайте го по подразбиране и той ще бъде екранът по подразбиране всеки път, когато натиснете бутона Home. Тези стъпки ще ви покажат пътя.

  1. От всеки начален екран докоснете и задръжте празно поле на екрана.
  2. На екрана ще се показват всички начални екрани. Докоснете иконата “ Home ” на началния екран, която искате да зададете като подразбиране.