Дистанционното управление Roku не работи

След като използвах видео плейъра Roku за около 2 седмици, дистанционното внезапно спря да работи. Ето стъпките, които можете да предприемете, ако едно и също нещо се случи с вас.

Този урок предполага, че вече сте осигурили захранването на батериите, които използвате с дистанционното управление.

  1. Отворете капачето на батерията на гърба на дистанционното управление.
  2. Извадете батериите от контролера.
  3. Изключете захранващия кабел от кутията на Roku.
  4. Изчакайте около 10 секунди.
  5. Включете захранващия кабел обратно в кутията на Roku.
  6. Изчакайте около 60 секунди, след това поставете батериите обратно в дистанционното управление.
  7. Натиснете и задръжте малкия бутон „ Pair “ / „ Sync “ под отделението за батерията за около 3 секунди.
  8. Уверете се, че дистанционното управление е в обхвата на кутията. След като устройството стартира, устройството за дистанционно управление трябва да се синхронизира отново и да работи отново.