Reset Frozen Surface Pro 3

Ако вашият Microsoft Surface е замразен на екрана “Surface” или има черен екран, опитайте тези стъпки, за да принудите изключване и да го рестартирате.

  1. Натиснете и задръжте бутона “ Power ” за 30 секунди.
  2. Натиснете и задръжте едновременно бутоните “ Volume Up ” и “ Power ” за 20 секунди. Трябва да почувствате, че устройството в крайна сметка вибрира.
  3. Изчакайте около 10 секунди, след това натиснете бутона “ Power ”, за да включите отново Surface Pro 3.

Надяваме се, че вашата повърхност се рестартира без повече проблеми.