Office 2016 & 2013: Как да активирате или деактивирате режим DEP

Режимът за предотвратяване на DEP или изпълнение на данни може да предизвика проблеми в някои приложения, но може да се наложи и за да работят определени функции. Ето как да активирате или деактивирате режим DEP във всяко приложение на Microsoft Office 2016 или 2013.

Забележка: Само 32-битовите версии на Microsoft Office ще имат опции за настройка на DEP. 64-битовите версии на Microsoft Office винаги ще имат DEP принудително и няма да имат тази опция.

перспектива

  1. Изберете “ Файл ”> “ Опции ”.

  2. Изберете „ Център за доверие “> „ Настройки на Центъра за доверие…

  3. Изберете „ DEP Settings “ в левия панел. Можете да проверите режима „ Активиране на предотвратяването на изпълнението на данни “, за да го включите, или махнете отметката от него, за да го изключите.


Word, Excel, Publisher и Access

  1. Изберете “ Файл ”> “ Опции ”.

  2. Изберете „ Център за доверие “> „ Настройки на доверителния център…

  3. Изберете “ Protected View ”, след това маркирайте “ Enable Data Execution Prevention Mode ”, за да го включите, или махнете отметката, за да я изключите.