Moto G5 Plus няма да се включи

Няколко пъти моят Moto G5 Plus не успя да се включи. Когато натискате мощност няколко пъти, не вършите работата, ето някои неща, които можете да опитате.

  • Извадете телефона от всеки случай, който може да го поставите вътре. Понякога случаят може да доведе до неизправност на сензорите или бутоните.
  • Включете устройството в електрически контакт за няколко секунди. Дори ако батерията изглеждаше пълна преди проблемите, тя може да е изтощила по-бързо, отколкото си мислите.
  • Докато устройството е включено, натиснете и задръжте бутоните “ Power ” и “ Volume Down ” за около 20 секунди. Това е начин за мек нулиране на телефона.

Надяваме се, че всички работят сега. Ако след тези стъпки Moto G5 все още няма да се включи, може би е време да се обадите на вашия дилър, за да видите дали можете да го замените с нова.