MacOS Sierra: Flush DNS Cache

Изчистването на кеша на DNS резолвера може да помогне за разрешаване на проблеми, свързани с DNS в MacOS Sierra. Проблемите включват грешки в уебсайта или невъзможност за преглед на определени уеб страници, които са се променили.

За да изчистите кеша в MacOS Sierra, следвайте тези стъпки.

  1. От Finder изберете " Go "> " Utilities "> " Terminal ".
  2. Въведете следното и натиснете „ Enter “:

    sudo dscacheutil -flushcache

  3. Въведете паролата за профила си и след това натиснете „ Enter “.

Успешно изчистихте кеша на DNS в MacOS Sierra.