MacOS Sierra: Включване / изключване на защитата на системната цялост

Когато се опитвате да извършите определени операции в MacOS Sierra, може да получите съобщение, което заявява, че „ Операцията не е разрешена, когато е включена защитата на системната цялост. "

Защитата на системната цялост е разрешена по подразбиране, за да не позволява на root да променя определени ресурси. Можете да включите или изключите защитата на системната цялост, като използвате тези стъпки.

  1. От менюто Apple изберете “ Restart… ”> “ Restart ”.
  2. Едновременно натиснете и задръжте бутоните „ Command “ и „ R “. Това ще ви стартира в режим на възстановяване.
  3. Изберете " Utilities "> " Terminal ".
  4. Въведете едно от следните, след което натиснете „ Enter “:
    • Деактивирайте защитата на системната цялост: csrutil disable
    • Разрешаване на защитата на системната цялост: csrutil enable
  5. Рестартирайте отново компютъра и промяната ще бъде направена.

Препоръчваме ви да поддържате защитата на системната цялост за най-добра защита срещу вируси и злонамерен софтуер.