MacOS: Принуди Quit Apps

Ако дадено приложение е замразено или не отговаря на MacOS, можете да принудите да излезете от приложението, като използвате един от методите по-долу.

Опция 1

  1. Задръжте бутона " Опция ", докато щраквате с десния бутон / щракване с мишката върху приложението в дока.
  2. Изберете „ Force Quit “.

Вариант 2

  1. Изберете менюто " Apple ", след което изберете " Force Quit ".
  2. Изберете приложението, което искате да принудите да излезете, след което кликнете върху бутона „ Принудително затваряне“.

Вариант 3

  1. Задръжте „ Option “ + „ Command “ и натиснете „ Escape “.
  2. Изберете приложението, което искате да принудите да излезете, след което кликнете върху бутона „ Принудително затваряне“.