Kindle & Kindle Paperwhite: Намерете MAC адреса

Може да се наложи да разберете какъв е MAC-адресът на Wi-Fi за вашия Amazon Kindle, така че да можете да се свържете към безжична мрежа, която изпълнява филтриране на MAC адрес. Ето как да го намерите.

  1. От началния екран натиснете „ Меню

    ,
  2. Изберете „ Настройки “.
  3. Изберете „ Меню

    отново.
  4. Wi-Fi MAC адресът ” се намира в долната част на екрана в раздела “ Информация за устройството ”.

Забележка: Ако това поле показва „ MAC Address not available “, може да се наложи да се свържете с Wi-Fi мрежа, за да можете да я виждате.