iTunes: Как да възстановите броя на възпроизвеждането

Възможно е да искате да нулирате колоната Plays Count на музикален файл, който следи колко пъти пускате файл в Apple iTunes. Ето как.

  1. От списъка „ Песни “ изберете музикалните записи, които искате да нулирате. Можете дори да изберете няколко песни и да приложите нулирането към повече от една песен. За да изберете всички песни, изберете “ Edit ”> “ Select All ” или задръжте “ Control ” и натиснете бутона “ A ”.
  2. Щракнете с десния бутон върху някоя от маркираните песни и ще се появи меню. Потребителите с един бутон на мишката могат да задържат „ Контрол “, докато щракват върху маркирания елемент, за да се покаже менюто.
  3. Изберете „ Информация за песента “.
  4. Изберете бутона „ Нулиране “, за да нулирате брояч на игрите.