iPhone: Вибрацията не работи - Fix

Някои собственици на Apple iPhone могат да срещнат проблем с устройствата си, където вибрирането вече не работи както трябва. Проблемът е доста често срещан. Ето няколко неща, които можете да опитате, ако изпитате този проблем.

Уверете се, че настройката е зададена правилно

От началния екран изберете “ Settings ”> “ Sound ” и се уверете, че “ Vibrate on Ring ” и / или “ Vibrate on Silent ” е настроено на “ On ” (зелено).

Докоснете, за да освободите вибрационното устройство

Понякога устройството за вибрации в телефона може да се залепи. Лекото притискане към гърба и страните на устройството често го разхлабва. Някои потребители предлагат да извикат iPhone от друго устройство, докато натискат iPhone.

Видях къде отнема известно време, за да се коригира този проблем. Дръжте го и той трябва да работи.

Нулиране или ремонт

Ако сте пробвали всичко по-горе и вибриращата функция все още не работи, може да искате да възстановите фабричните настройки на iPhone или да потърсите помощ от Apple Support.