iPhone & iPad: Поправете „Не се допускат покупки в приложението“ Съобщение

Ако ви удари с съобщение на вашия Apple iPhone или iPad, което казва " Покупка - покупки в приложението не са позволени ", когато се опитвате да купувате покупки от приложения, това може да е свързано с настройка за ограничение на устройството.

  1. От началния екран плъзнете нагоре към екрана с иконата „ Настройки “, след което го изберете.
  2. В iOS12 и по-нови версии изберете „ Screen Time “ ( Време на екрана) > „ Конфиденциалност и ограничения на съдържанието “> „ Поверителност на съдържанието “. В iOS 11 и по-ниско изберете " Общи "> " Ограничения ".
  3. Въведете своята парола за ограничаване. Ако не си спомняте да зададете парола, попитайте някой друг, който може да е имал достъп до устройството.
  4. Превъртете надолу до опцията “ In App Purchases ” или “ iTunes & App Store Покупки ” и се уверете, че е включена “ Включено / Разрешено ”.

Забележка: Някои приложения могат да имат свои настройки за покупка в „Настройки“.