Иконата на iPhone / iPad за батерията е жълта

Леле мале! Иконата за батерията на Apple iPhone или iPad е пожълтяла и не знаете защо. Какво означава?

Жълтата батерия на устройството ви с iOS означава, че е в режим на ниска мощност. Този режим съществува, за да се запази енергията на батерията чрез ограничаване на фоновите задачи, автоматичното изтегляне и някои визуални ефекти.

За да деактивирате режим на ниска мощност, изпълнете следните стъпки:

  1. От началния екран изберете „ Настройки “.
  2. Изберете „ Батерия “.
  3. Завъртете “ Low Power Mode ” в положение “ Off ”.

ЧЗВ

Как се озовах в режим на ниска мощност?

Когато устройството с iOS достигне 20% от оставащото захранване на батерията, се появява подкана да попита дали искате да поставите устройството си в режим на ниска мощност. Най-вероятно сте избрали “Да”, след това иконата на батерията се оцвети в жълто.