Имена на контакти за iPhone липсват от известия за съобщения

Потребителите на Apple iPhone могат да срещнат проблем, при който липсват имена на контакти от известия за текстови съобщения. Проблемът обикновено се решава с тези поправки.

Fix 1 - Редактиране на едно име

Това е най-често срещаната поправка. Отворете приложението Контакти и редактирайте всяко от имената. Направете малки промени и запазете контакта. Това ще „опресни“ базата данни с контакти и често ще реши проблема с липсващи имена.


Fix 2 - Рестартирайте iMessages

  1. Отворете “ Настройки ”> “ Съобщения ” и превключете “ iMessages ” на “ Off ”.
  2. Рестартирайте iPhone.
  3. Отворете “ Настройки ”> “ Съобщения ” и включете “ iMessages ” в “ On ”.

Fix 3 - Нулиране на синхронизиране

  1. Отворете “ Настройки ”> “ Контакти ”> “ Акаунти ”.
  2. За всички акаунти, които имате, ( като iCloud, Exchange, Yahoo и т.н.), изберете акаунта, след което задайте синхронизиране на „ Контакти “ с „ Изключено “.
  3. Рестартирайте iPhone.
  4. Върнете се обратно в “ Настройки ”> “ Контакти ”> “ Акаунти ”> име на акаунт и превключете настройката обратно на “Вкл.”.