Как да Soft & Hard Reset Acer Iconia One 10

Понякога може да се наложи да извършите мек или твърд ресет на таблета Acer Iconia 10. Меката нулиране просто ще рестартира таблета без загуба на данни. Твърдо нулиране ще изчисти всички данни и настройки от устройството и ще го върне към фабричните настройки по подразбиране.


Soft Reset

Ако устройството е замразено и не реагира на черен или бял екран, може да се наложи мек нулиране. За да извършите меко нулиране, просто натиснете и задръжте бутона “Power”, докато на екрана се появи логото на Acer.


Hard Reset

Може да се наложи хардуерно нулиране, ако имате постоянни проблеми с устройството или ако таблетът променя собствеността си.

Забележка: Ако устройството променя собствеността си или възнамерявате да използвате друг профил в Google с него, не забравяйте да премахнете всички профили в Google в „Настройки“> „Профили“, преди да извършите хардуерно нулиране. Това ще премахне защитата на устройството.

Метод 1

Започвайки от началния екран, отворете списъка с приложения и изберете „ Настройки “> „ Архивиране и нулиране “> „ Фабрично нулиране на данни “> „ Нулиране на таблета “> „ Изтриване на всичко “.


Метод 2

  1. Когато таблетът е изключен, натиснете и задръжте бутона „ Volume Up “.
  2. Натиснете бутона “ Power ” за около 2 секунди, за да включите таблета, след което го освободете. Продължете да държите “ Volume Up ”.
  3. Когато видите менюто за възстановяване на екрана, отпуснете бутона “ Volume Up ”.
  4. Използвайте бутоните за сила на звука, за да превключите избора, за да маркирате “ Изтриване на данни / Фабрични настройки ”.
  5. Натиснете “ Power ”, за да изберете избора.

Това ръководство се отнася за Acer Iconia 10 модели B3-A30 и B3-A40.