Как да покажете или скриете iCloud Music в iTunes

Контролирайте дали Apple iTunes показва или скрива музика, която не е изтеглена и достъпна само чрез iCloud, като разрешите или деактивирате тази настройка.

Покажете iCloud музиката от менюто „ Преглед “, като изберете „ Цяла музика “ или скриете iCloud музиката, като изберете „ Само изтеглена музика “.

Когато е настроено да показва iCloud Music Purchases, в iTunes ще бъде показана колона „облак“. Музиката, която е в iCloud и не е локална на компютъра, ще има иконата на iCloud до песента. Тази колона не се показва, когато настройката е „скрита“.

Забележка: Този урок е изграден с iTunes версия 12.9