Как да възстановите iPod Touch

Можете да меки и твърди нулиране на Apple iPod Touch, ако е замразено или не отговаря. Трябваше да изпълнявам тези стъпки няколко пъти, ако не съм използвал устройството за известно време, когато се е затворил по време на синхронизация, няма да се включи или се заби на определен екран.

Стандартно изключване на захранването

  1. Натиснете и задръжте „ Sleep “ / „ Wake “ на горната част на устройството, докато се появи червен плъзгач.
  2. Плъзнете плъзгача.
  3. Натиснете и задръжте „ Sleep “ / „ Wake “ , докато се появи логото на Apple.

Soft Reset

Натиснете и задръжте бутона „ Sleep “ / „ Wake “ и бутона „ Home “ за около десет секунди, докато се появи логото на Apple. Екранът в крайна сметка трябва да затъмни и iPod Touch да се рестартира и да ви позволи да го използвате като нормално. Музиката и други носители на устройството трябва да бъдат запазени след тези стъпки, докато не е имало неизправност, която е причинила загуба на данни.

Ако стъпките по-горе не работят, изглежда, че ще трябва да опитате да възстановите iPod Touch. Възстановяването ще премахне всички данни и настройки от устройството.