Как да поставите повече отметки в лентата с отметки на Google Chrome

Google Chrome позволява бърз достъп до отметките в лентата на отметките. Само толкова много хора ще се поберат на лентата, но преди да трябва да кликнете върху стрелката „още“ за достъп до допълнителни отметки. Ако не ви харесва да натискате тази стрелка всеки път, за да видите всичките си отметки, можете да поберете повече в лентата, като просто премахнете името на сайта от отметката. Просто използвайте тези стъпки.

  1. Отворете Chrome, след което изберете

    в горния десен ъгъл на прозореца.
  2. Изберете “ Bookmarks ”> “ Bookmark manager ”.

  3. Изберете „ лента с отметки “ от лявата страна.
  4. Кликнете с десния бутон на мишката върху всеки отделен маркер, изберете „ Редактиране “, след което премахнете името на уебсайта. Алтернативно можете да изберете да съкратите името на отметката.

Сега имате повече място в лентата на отметките за други сайтове. Всеки маркер лесно се идентифицира от Favicon. Няма нужда от имена.

Тази публикация се отнася за Google Chrome за Windows, Linux, Mac OSX и Chrome OS.