Как да деактивирате IPv6 в MacOS Sierra

Ако искате да изключите IPv6 мрежовия протокол в MacOS Sierra, следвайте тези стъпки.

  1. От Finder изберете " Go "> " Utilities "> " Terminal ".
  2. Активирайте опцията „Off“ в Network Preferences за IPv6, като въведете следното и натиснете „ Enter “:

    networksetup -setv6off Wi-Fi

  3. Предоставете администраторски идентификационни данни, ако бъдете подканени.
  4. Затворете Терминал, след това отидете в Finder и изберете “ Apple Menu ”> “ System Preferences… ”.
  5. Отворете „ Мрежа “.
  6. Изберете бутона „ Разширени… ”.
  7. Изберете бутона “ TCP / IP ”.
  8. Уверете се, че опцията “ Конфигуриране на IP6 ” е зададена на “ Изкл .”.