Gmail: Извикайте изпратените имейл съобщения

Gmail има функция, при която можете да извикате изпратено имейл съобщение. Тази функция ми беше необходима няколко пъти, но никога не знаех, че съществува.

  1. Влезте в Gmail.
  2. Изберете предавката, разположена в горния десен ъгъл на екрана и изберете „Настройки“.

    Изберете раздела „ Общи “.

  3. В секцията “ Отмяна на изпращането ” маркирайте полето “ Enable Undo Send ”.
  4. Задайте „ Период на отказ на изпращане “ на желаното количество секунди.
  5. Сега връзката за отмяна ще се появи в горната част на страницата, след като изпратите имейл съобщение. След изтичане на зададеното време, опцията ще изчезне и няма да можете да извикате съобщението.

ЧЗВ

Искам да си припомня имейл и тази опция не е активирана. Какво мога да направя?

Страхувам се, че съобщението е изпратено и няма какво да направите, за да получите това съобщение.