Galaxy Note8: Включване / изключване на заключването на завъртането на екрана

Понякога може да искате екранът на вашия Samsung Galaxy Note 8 да се заключи на място. В други случаи може да искате да се върти. Ето как да настроите завъртането на екрана да се заключва или завърта.

  1. Плъзнете надолу от горната част на екрана с два пръста, за да се покаже бързото меню.
  2. Натиснете “ Auto rotate ”, за да промените настройката. Когато е тъмно, екранът ще се заключи на място. Когато светне, екранът ще се върти.

Когато заключвате ориентацията на екрана, ще трябва да завъртите екрана или с портрет, или с пейзаж, преди да започнете тези стъпки.

За да заключите екрана в пейзаж, ще трябва да отворите приложение, което се върти в пейзаж, след което изпълнете стъпки 1 и 2.