Fix "Достъп до ключа на системния регистър е отказан" Грешка при настройка на правила за скриптове на PowerShell

Когато се опитвате да зададете политиката за изпълнение на скриптове на PowerShell на вашата Windows система, може да получите следната грешка:

Set-ExecutionPolicy: Достъп до ключа на системния регистър

"HKEY_LOCAL_MACHINE СОФТУЕР" Microsoft PowerShell 1 ShellIds Microsoft.PowerShell "е отказан.

На линия: 1 символ: 1

Тази грешка често се показва, защото не изпълнявате командата като администратор. За да разрешите този проблем, опитайте следното.

    1. Уверете се, че сте влезли в компютъра с права на местен администратор.
    2. Щракнете с десния бутон или задръжте „ Shift “ и изберете „ Windows PowerShell> „Изпълни като администратор “.

    3. Сега опитайте да изпълните същата команда set-executionpolicy, за да промените политиката за изпълнение. Трябва да завърши успешно.