Активиране или деактивиране на роуминг на данни в Moto X4

Настройката за роуминг на данни в Moto X4 контролира дали можете да използвате връзка за данни по време на роуминг. В повечето случаи можете да активирате тази настройка, без да налагате допълнителни такси, докато използвате телефона в САЩ. Ако пътувате в международен план, това е различна история. Когато пътувате в чужбина, може да искате да го деактивирате, за да се предпазите от “безжичния шок за сметка”. Ето как да активирате или деактивирате роуминга на данни на вашия смартфон Moto X4.

  1. От основния екран докоснете плъзгача за приложения.
  2. Докоснете „ Настройки “.
  3. Докоснете „ Още “.
  4. Изберете „ Клетъчни мрежи “.
  5. Изберете „ Достъп до роуминг на данни “.
  6. Изберете едно от следните:
   • Забрана за роуминг на данни
   • Позволете достъп само за това пътуване
   • Позволете достъп за всички пътувания