Команда за добавяне или премахване на компютър от домейн

С помощта на проста команда можете да добавяте или премахвате отдалечен компютър с Windows на домейн на Microsoft Windows от друг компютър.

Добавете компютър към домейна

Изпълнете тази команда от домейн контролер:

  1. Отворете командния ред.
  2. Въведете net computer \\ computername /add, след това натиснете " Enter ".

Изпълнете тази команда от работна станция, където имате права на администратор на домейн. Променете думите в курсив, за да отговарят на ситуацията ви:

  • netdom join computername /domain: domainname

Премахване на компютър от домейна

Изпълнете тази команда от домейн контролер:

  1. Отворете командния ред.
  2. Въведете net computer \\ computername /del, след това натиснете " Enter ".

Изпълнете тази команда от работна станция, където имате права на администратор на домейн. Променете думите в курсив, за да отговарят на ситуацията ви:

  • netdom remove computername /domain: domainname

Тези команди са особено ценни, ако използвате групови файлове.