Chrome: Деактивирайте автоматичните актуализации

Ако работите в корпоративна среда, можете да попречите на Chrome да се актуализира автоматично. С тези стъпки можете да деактивирате автоматичните актуализации.

Windows

 1. Задръжте клавиша Windows и натиснете “ R ”, за да отворите прозореца Run.
 2. Напишете „ regedit “, след това натиснете „ Enter “, за да извикате редактора на системния регистър.
 3. Придвижете се до:

  HKEY_LOCAL_MACHINE Софтуер Правила Google

  Забележка: Може да се наложи да създадете папки “Google” и “Update”.

 4. Кликнете с десния бутон върху „ Chrome “ и изберете „ Ново “> „ 32-битова стойност за DWORD
 5. Дайте стойността име на „ AutoUpdateCheckPeriodMinutes “. Задайте данните за стойността на „ 0 “.

MacOS

 1. Затворете Chrome
 2. От Finder изберете " Go "> " Utilities ".
 3. Стартирайте „ Терминал “.
 4. Въведете следната команда и натиснете „ Enter “:

  defaults write com.google.Keystone.Agent checkInterval 0

След като рестартирате компютъра след тези стъпки, Chrome не трябва да се актуализира автоматично.