Блокиране или деблокиране на програми в защитната стена на Windows Defender

В Microsoft Windows 10 можете да настроите защитната стена на Windows Defender да блокира или деблокира определени приложения. Ето как.

  1. Изберете бутона " Старт ", след това въведете " защитна стена ".
  2. Изберете опцията " Защитна стена на Windows защитника ".
  3. Изберете опцията „ Разрешаване на приложение или функция чрез защитната стена на Windows Defender “ в левия прозорец.

  4. Премахването на отметката от квадратчето вляво от името на приложението не позволява достъп до мрежови ресурси, докато проверката позволява достъп. Можете също така да поставите отметки в квадратчетата отдясно на името, обозначено с „Частно“ или „Публично“, за да разрешите и забраните приложението съответно в частни или обществени мрежи.

  5. Ако програмата, която искате да блокирате или деблокирате, не е в списъка, можете да кликнете върху бутона „ Разрешаване на друго приложение… “, за да го добавите. Изберете приложението в списъка и изберете „ Добавяне “. Ако програмата не е в този списък, използвайте бутона “ Browse… ”, за да изберете ръчно програмния файл.